Na Nizinie Środkowoszkockiej

Na Nizinie Środkowoszkockiej

Stolicą Szkocji jest Edynburg, miasto położone we wschodniej części Niziny Środkowoszkockiej. W centrum miasta wznosi się Wzgórze Zamkowe o urwistych zboczach, na którym już w VII wieku powstała warownia, która miała strzec pogranicza Szkocji. W pobliżu warowni zbudowana została osada, która w XII wieku stała się królewskim grodem. W tym samym wieku w pobliżu grodu powstało opactwo Holrood. Miasto posiada prawa miejskie od roku 1329, stolicą Szkocji jest od roku 1437. Na Wzgórzu Zamkowym znajduje się w chwili obecnej zespół obiektów powstałych od XII do XX wieku, wśród których jest forteca, królewska rezydencja oraz więzienie. Najstarszym spośród tych obiektów budynkiem jest kaplica świętej Małgorzaty pełniąca rolę prochowni. W zamkowych lochach znajduje się potężna armata Mons Meg, która pochodzi z XV wieku. Codziennie o godzinie 13.00 rozlega się wystrzał armatni. Każdego roku w sierpniu organizowane są Military Tattoo, czyli iluminowane capstrzyki, w których bierze udział batalion piechoty szkockiej. Tuż przy zamku rozciąga się dziedziniec, który nazywany jest Skwerem Koronnym. Po wschodniej stronie dziedzińca wznosi się pałac królewski pochodzący z pierwszej połowy XV wieku, który w wieku XVI został przebudowany w stylu renesansowym. Chlubą miasta jest Uniwersytet Edynburski założony w 1583 roku.