Piękny zamek Caernarfon

Piękny zamek Caernarfon

Z wielu rozsianych na terenie Wielkiej Brytanii zabytków na uwagę zasługuje zamek Caernarfon wzniesiony w hrabstwie Gwynedd. Zamek jest jednym z dziewięciu zamków wzniesionych za panowania króla Edwarda I, który polecił wznieść je na terenie Walii, aby zabezpieczyć swoje panowanie na tych terenach. Zamek Caernarforn był centrum administracyjnym, a w celu silniejszego powiązania Walii z Anglią królewskiemu synowi nadany został tytuł księcia Walii. Tytuł ten od 1301 roku przysługuje do dnia dzisiejszego angielskim następcom tronu. Innym zamkiem pochodzącym z okresu panowania Edwarda I jest wzniesiony na północny wschód od Caernaforn zamek Beaumaris. Zamek nie został ukończony, ale dziś możemy podziwiać jego wnętrza zachowane w niezmienionym stanie. Taką samą nazwę jak zamek nosi położone obok niego miasto, w którym uwagę turystów zwracają liczne domy pochodzące z czasów, kiedy w Anglii rządziła dynastia Tudorów. Warto też wybrać się na północ Walii by obejrzeć liczące dwa kilometry fortyfikacje Conwy z zachowanymi po dziś dzień 22 wieżami i trzema bramami. Do zamku wiedzie zbudowany w 1824 roku most wiszący. W samym mieście uwagę zwracają wystawne rezydencje pochodzące z epoki elżbietańskiej. Tutaj można zwiedzić także najmniejszy dom Wielkiej Brytanii ”Ty Bach”, znajdujący się za miejskim bulwarem.