Kościoły znajdujące się w Portsmouth

Kościoły znajdujące się w Portsmouth

W Portsmouth jak w wielu miastach na świecie ma swoje miejsce religia. Religia ta objawia się poprzez kościoły jakie stawiane są lub już są postawione w tym mieście. W mieście znajduje się kilka zabytkowych kościołów, między innymi renesansowa katedra. Są też mniejsze kościoły należące do różnych wyznań. Swoje miejsca mają katolicy, osoby prawosławne, luteranie czy anglikanie. Swoje kościoły posiadają także mniejszości narodowe. W Portsmouth znajduje się na przykład polski kościół. Ten kościół charakteryzuje się tym, że msze w nim odprawiane są w języku polskim, a prowadzi je polski ksiądz. W Portsmouth, podobnie jak w całej Wielkiej Brytanii nie brakuje Polaków, dlatego mają także oni swoje miejsca, w których mogą kultywować wyznawaną przez siebie wiarę. Taki kościół ma swoje miejsce w Portsmouth oraz w innych angielskich miastach. Polski kościół w Portsmouth świadczy też o tym, że w tym mieście zamieszkuje dość liczna polonia, co rzeczywiście ma miejsce. Nie buduje się narodowościowych kościołów w miejscach gdzie mniejszość jest naprawdę nieliczna. Portsmouth do takich miejsc nie należy, gdyż Polaków jest tam dużo. Mają oni swoją stronę internetową, na której przekazują sobie cenne informacje, także te dotyczące wiary i wyznawanej religii. Na tej stronie podawane są też godziny mszy.