Gdzie Londyn kształci swoich duchownych?

Gdzie Londyn kształci swoich duchownych?

Mnóstwo turystów decyduje się na zwiedzanie zabudowań sakralnych, których w Londynie jest mnóstwo, ponieważ to jedna z najważniejszych stolic zachodniej Europy. Niewielu spośród z nich zadaje sobie jednak sprawę, skąd biorą się wykształcone osoby duchowne, które godnie utrzymują dziedzictwo religijno-narodowe w godnym stanie, by mogły je podziwiać przyszłe pokolenia. Zdawać by się mogło, iż duży wpływ na rozwój kleru ma jeden z członków University of London, Heythrop College. Jest to uczelnia założona w 1614 roku, co oznacz iż cieszy się niezwykle szerokimi tradycjami. Uczelnia ta zajmuje się rozwijaniem takich nauk, jak filozofia, teologia oraz psychologia. Specjalistyczne wykłady i konwersatoria mają bardzo znaczący wpływ, gdyż wnioski trafiają do pism naukowych i publikacji, które następnie zajmują się kształtowaniem światopoglądu całej Europy. Goście czy zwiedzający się na odwiedzenie Heythrop College z pewnością nie będą zawiedzeni, zwłaszcza jeśli postarają się o zgodę na bezpłatne wysłuchanie wykładów, gdyż to właśnie tutaj wykładają największe umysły. Heythrop College jest w dużej części współgra z zakonem jezuitów. Obie instytucje wywierają na siebie znaczący wpływ. Warto zwrócić uwagę na samą myśl przewodnią uczelni: „nic bez wiary”. Świadczy to o głębokiej przynależności do Kościół Katolickiego. Heythrop College wiąże się z niezwykle prostą strukturą, gdyż dzieli się zaledwie na trzy wydziały: Filozofii, Teologii, Studiów Społecznych i Duszpasterskich. O wysokim poziomie uczelni powinien świadczyć fakt, iż jeżeli siedziba uczelni została przeniesiona do Londynu na rok 1970, zaledwie rok później była już członkiem University of London.