London School of Economics

London School of Economics

Jeśli ktoś interesuje się tym, w jaki sposób rodzi się nauka, powinien zastanowić się nad odwiedzeniem Londynu. Jest to bowiem jeden z największych ośrodków kulturowo-naukowych. Znajduje się tutaj jedna z największych na świecie bibliotek, mnóstwo muzeów o wolnym dostępie oraz zrzeszona przez University of London sieć uczelni. Warto zastanowić się nad odwiedzeniem London School of Economics. Jest to uczelnia z szerokimi tradycjami, a przede wszystkim związana z nauką ekonomiczną. Została założona w 1895 roku przez Sidneya Webba, który był pomysłodawcą. Mógł on założyć uczelnię dzięki wkładowi finansowemu udzielonemu w testamencie przez Henrego Hunta. Uczelnia ta jest bardzo ważnym ośrodkiem badawczym dla ekonomii całego świata, gdyż to tutaj powstają najnowsze publikacje oraz artykuły, na podstawie których opierane są działania gospodarcze głów państw na całym świecie. Ponadto, lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte były bardzo ważne ze względu na fakt, iż właśnie tutaj zrodzili się absolwenci, będący później uhonorowani Nagrodą Nobla np. Merton Miller. Jaki wpływ na kształtowanie dzisiejszego świata ma London School of Economics? Dzięki badaniom London School of Economics, rozpatrywane są największe problemy światowej gospodarki, a największe ekonomiczne umysły podsuwają możliwe rozwiązania. Ponadto, badania prowadzone nad sytuacją, która panowała w jakimś kraju kilka lat wcześniej pomaga nie dopuszczać, by kolejne błędy powtarzały się. Na postawie diagramów słupkowych, liczb i wniosków można obserwować zachowania całych społeczeństw. Zwiedzający Londyn powinni starać się choć raz uczestniczyć w jakimkolwiek wykładzie London School of Economics.